Mission

Vores mission er at dele viden, skabe forståelse og bygge bro mellem folk gennem beretninger om, hvordan Covid-19 påvirker de mennesker, som bor i Danmark, men som kommer fra andre steder i verden.

Uanset hvor og hvordan vi lever, er vi ramt at Covid-19 på den ene eller den anden måde. Det er veldokumenteret, hvordan virussen har påvirket danskerne. Regeringen valgte at lukke Danmark ned i adskillige uger tidligt i forløbet. Og opfordringen til at passe på hinanden ved at holde afstand og spritte hænder er blevet en naturlig del af hverdagen.

Over hele landet har biblioteker, museer og medier opfordret folk til at dele deres historier om, hvordan Covid-19 har forandret deres liv, uanset om de selv har været syge eller ej. De personlige og meget menneskeligt nedslag vil give os et overblik, som forhåbentlig vil hjælpe os med at huske på, hvad der knytter danskerne sammen.

Samtidig er der en gruppe, hvis historie stadig mangler at blive fortalt. Det er gruppen af mennesker, som er i gang med at skabe sig en tilværelse i Danmark, men som har rødder og familie i udlandet. De har en unik historie. Faktisk har de mange unikke historier, som adskiller sig markant fra de erfaringer, mange danskere har, selvom deres tanker og følelser er almenmenneskelige.

Over hele verden ser vi, hvordan nye regler, som tvinger os til at ændre vores hverdag, giver folk kvaler og gør dem frustrerede. Der er flere og protester og sammenstød rundt om i verden. Samtidig har vi set eksempler på, at man udpeger grupper og samfund – især udlændinge og etniske minoriteter – og beskylder dem for at sprede virussen.

Men pandemien åbner også store muligheder for tættere samarbejde og forståelse både inden for det enkelte land og lande og samfund imellem. Det sker i en erkendelse af, at vi står overfor samme frygt og udfordringer, og at vi må arbejde sammen, hvis vi vil lykkes med at bekæmpe Corona, samtidig se at økonomi, samfund og fællesskaber blomstre. Vi har brug for at dele vores erfaringer, forskning og løsninger.

Vi håber, at dette projekt vil hjælpe os med at bygge og forstærke båndene mellem os – i Danmark og uden for Danmark – gennem personlige historier om frygt, isolation, sorg, håb og kærlighed.

Deres beretninger tilføjer nye perspektiver til det samlede billede. De viser os, hvordan samfund reagerer forskelligt på truslen fra den samme virus. De fortæller os, hvordan de betingelser, vi er underlagt, former vores begrebsverden, men viser os også, hvad der binder os sammen som mennesker. Og tilsammen sætter de Corona-situationen i et globalt perspektiv.

Beretningerne skal også læses på baggrund af de alvorlige spørgsmål, som vores håndtering af virussen har rejst. Spørgsmål til hvordan den globale økonomi fungerer, spørgsmål til forholdet mellem regeringer og befolkning og til forholdet mellem mennesker og de samfund, de er en del af.

Bevægelser i den globale økonomi fik Covid-19-pandemien til at accelerere – især masseturisme, tæt og hyppig menneskelig kontakt og urbanisering. Alt det er truet af en virus, som forhindrer os i at rejse og møde hinanden. Den kulturelle udveksling er udfordret, ligesom udveksling af arbejdskraft og studerende er sat på standby.

James Cowan og Kristine Witt-Hansen 

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kender til en beretning, som kunne være interessant for CoronaGlobal. Skriv til kristine@udtrykt.dk